Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏLİK

ƏSİRQƏLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəlik.əsrəlik.
əsəf. uğsuzluq. acıma. üzülmə. qaralıq. sıxılma. yazıqlıq.
qısqanclıq. qıymamazlıq.
rəhimlik. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mulayimət. utanc. uyat. həya. ılımanlıq. yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. ılımlıq. yılımlıq. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. uyatlıq. uysallıq. astalıq. mülayimlik.mulatifət. mulayimət. şərm.
sevgəşlik. bağşılıq. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət