Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏMƏDƏN

ƏSİRQƏMƏDƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəmədən.qıran qırana. qıyı qıyına: rəhmsicə. qorumaq: çox önəm, ilgi göstərmək