Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏMƏZLİK

ƏSİRQƏMƏZLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəməzlik. qıyaqlıq. qıyanlıq. zalimlik. qəddarlıq. rəhimsizlik. qıymazınlıq