Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏNİLMƏK

ƏSİRQƏNİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgənilmək. qısqanılmaq. diriğ edinmək