Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏNMƏYƏN

ƏSİRQƏNMƏYƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgənməyən.əsirgəməyən. qıyan. qıyaraq. diriğsiz