Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏQ

ƏSİRQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgək. əsrəyik. qıymayaz. könlü yufqa. yaşıyın. yaşın. yumşaq. mərhəmətli. sevəcən