Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİYƏ

ƏSİYƏ : Turuz Dictionary

-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.
nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək

ƏSİYƏ : Turuz Dictionary

-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.
nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək