Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏ

ƏSƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsnək. açılıb bağlanan.
əsə əsə, titrəyə titrəyə yerimək: qayğıldamaq. yayğıldamaq. cayğıldamaq.- yel öylə əsə, dəvə göydə gəzə, vay yerdəki keçinin halına

ƏSƏ : Turuz Dictionary

-yıxıla yıxıla, əsə əsə yerimək: entirəmək

ƏSƏ : Turuz Dictionary


yesiri: əsə əsə ardıcan gəzilən).
kişi bildiklərinin əsiri, bilmədiklərinin yesiri

ƏSƏ : Turuz Dictionary

-yıxıla yıxıla, əsə əsə yerimək: entirəmək

ƏSƏ : Turuz Dictionary


yesiri: əsə əsə ardıcan gəzilən).
kişi bildiklərinin əsiri, bilmədiklərinin yesiri