Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBİLƏNMƏK

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acarmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acıqlanmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acılmaq hirslənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acınmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darıqmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darqınlaşmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darqınmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darnıqmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

daşılmaq özündən çıxmaq. tərsinmək. hirslənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

hirslənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

hislənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içinə almaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içlənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

islimmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

issilmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

istimmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kitirlənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaqarmaq
nə tez qaqardı.
tez qaqaran, tez yatar

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qasılmaq {balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili qalması}

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaşınmaq vakonişə göstərmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatınmaq hirslənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sancınmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sezikmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sezmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınırılmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinirilmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınırlanmaq təşvişli, mütəşənnic olmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinirlənmək əsəblənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınırlı olmaq cinlənmək

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıpıqmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sızıqmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

toxlunmaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tummaq

ƏSƏBİLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutunmaq