Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBANİ EDƏN

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

hirsləndirən

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sındıran

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sindirən (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən)

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sınğdıran

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sınğıran

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sinğirən

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sınıran

ƏSƏBANİ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sinirən