Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBLƏNMƏK

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darqınlaşmaq

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darqınmaq

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

hislənmək

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

islimmək

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

issilmək

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

istimmək

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qasılmaq {balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili qalması}

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qasınmaq

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızmaq

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınğırmaq çınğırmaq

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınırılmaq

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinirilmək

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınırlanmaq təşvişli, mütəşənnic olmaq

ƏSƏBLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinirlənmək əsəbilənmək