Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏLƏQLİQ

ƏSƏLƏQLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsələklik. salıqlıq. sərsəmlik. səfehlik