Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏMLƏŞİQ

ƏSƏMLƏŞİQ : Turuz Dictionary

əsəmləşik. əsəmləşmə.gözəlləşik. gözəlləşmə

ƏSƏMLƏŞİQ : Turuz Dictionary

əsəmləşik. əsəmləşmə.gözəlləşik. gözəlləşmə