Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏRLƏTMƏK

ƏSƏRLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

izərlətmək. kölgələtmək. kölgələmək. mütəəssir edmək