Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏRSİZ

ƏSƏRSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. not affecting [d.]; having no effect [on, upon] II. s. workless; having no works

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

etgisiz
quru öğüd

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

izsiz təsirsiz. nəticəsiz

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qovuq kəsməz küt təsirsiz
küt tədbirlər

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

quru

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

salmığsız

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

saltığsız

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sonsuz

ƏSƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yeriməz

ƏSƏRSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Tesirsiz, heç bir tesiri ol-mayan, tesir etmeyen, heç bir iz buraxmayan.
Heç bir icad ve yaradıcılıq mehsulu olmayan, heç bir eseri olmayan. Əsərsiz ya-zıçı olmaz.
Arxayın-arxayın gəzmə əsərsiz (z.); Deməsinlər halıpərişan gedir. M.Rahim.