Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏVİTMƏK

ƏSƏVİTMƏK : Turuz Dictionary

şayiə' salmaq. iyham edmək. xiyallandırmaq

ƏSƏVİTMƏK : Turuz Dictionary

şayiə' salmaq. iyham edmək. xiyallandırmaq