Multilingual Turkish Dictionary

ƏSALI

ƏSALI : Azerbaijani English Dictionary

s. with a staff / crook [in the hand]

ƏSALI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Əlinde esa olan. Anamdır,
deyə Qeybalı alacalanmış gözləri ilə boz adamları süzüb dəmir əsalı adama cavab verdi. S.Rehimov.