Multilingual Turkish Dictionary

ƏSDİRMƏK

ƏSDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to shake* [d.]; to cause to tremble [d.], to make* tremble [d.]

ƏSDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb. Əsmeye, titremeye mecbur etmek; esmesine, titremesine sebeb olmaq; titretmek, silkelendirmek. Külək yarpaqları əsdirdi.
Zərrintac xanım şəha-dət barmağını qaldırıb ilan başı kimi əsdirdi. S.Rehimov.
t-siz. dan. Veyil-veyil gezmek, avara-lanmaq.
0 Ozünü əsdirmək
özünden çıxmaq, ebes yere hirslenmek, çığır-bağır salmaq. Nə özünü əsdirirsən?

ƏSDİRMƏK : Az Turkish Farsi

وزاندن
لرزاندن
تکان دادن
به هیجان آوردن
ول گشتن