Multilingual Turkish Dictionary

ƏSGƏRCƏSİNƏ

ƏSGƏRCƏSİNƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əsgərvari. Bülənd əsgərcəsinə əlini yanına salmış, uzun boy-nunu dala qanırmışdı. Ə.Əbülhesen.