Multilingual Turkish Dictionary

ƏSKİK-ƏSKİK

ƏSKİK-ƏSKİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Pis-pis, alçaq-alçaq,
pis adamlar kimi. Əskik-əskik danışmaq. // sif. İnsanı alçaldan. Əskik-əskik söhbətlər. ƏSKİK-GƏRƏK is. Qüsur, nöqsan, çatış-
mayan cehet. Düzəlib işlərin əskik-gərəyi; Millətin dərdinə dərman oldu. M.Ə.Sabir.