Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLİNDƏ

ƏSLİNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

doğuşdan

ƏSLİNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

köksündə

ƏSLİNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

olankimi
olduğunda yaxcı deyil

ƏSLİNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

olduğunda