Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏHƏ

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

cırtan silah

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

dolum silah. cəng əfzar

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoral

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoran

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

quran

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

salaq

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

silək

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yaraq
yaraq, əsləhə, silah yapılan yer: qorxana. zərradxana

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yaran

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarqa yaraq

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarqı

ƏSLƏHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yırtan silah

ƏSLƏHƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "silah" söz. cemi] Silah. Evlərə od vurulduqda gizlin əsləhə anbarı partladı, çox qiymətli şeylər tələf oldu.
M.S.Ordubadi.