Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏN

ƏSLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

heç mi heç. heç dəğil. dibindən.
heç mi heç bəğənmədim

ƏSLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kayçanda. heç vaxt

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

dibdən

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

dibindən

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

girdov

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

girtuk

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

götrü

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

götürü qətiyyən. əsla

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

heç dəğil

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

heç mi heç
heç mi heç bəğənmədim

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

heç

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

heççağ

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

heçin əsla.
yalnız qalmaq heçin yaxşı deyir. başıvı topla, könlüvü aç, dosduvu tap!

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

heçvax

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

heçzaman

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

kestə

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

kəsdə küllən

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

kəsin olaraq

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

kəsinləyi

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

kəsinliklə heç vax

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

kökdən

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

qıtan

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

qıtqan

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

oğtu oğut. (oğuq: xırda). zərrə qədər heç.
oğut adalı yoxdu: heç bənzəri yoxdur

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

ox
öləsi kişi ölümdən, verəsi kişi malından, evlənən kişi ayrışdan ox qorxamaz. (ox: əslən)

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

olduqca
əslən gözlənmədik. sap sanağanmaz. tamamən qeyri mütəvəqqe tərzdə

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

sən öl

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

sən öləsən

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

tıptı

ƏSLƏN : Turuz Farsca - Türkce

yerli dibli külliyyətdə.
özgə işinə girtuq qarışmayız

ƏSLƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.]
Nesli, esli etibarile, esilce, soyca. O, əslən azərbaycanlıdır. Bəsrədə böyümüşdür, lakin əslən gürcüs-tanlıdır.
Əslən əmsarlı olan bu adamın hər sözündə
. gələcəkdə nələr görüləcəyinə yaxşı vaqif olan bir adamın təmkini və sakitliyi vardı. Ə.Sadıq.
B a x əsla. [Meşedi Hesen:] Bilsə idim, əslən özümü dolaşdırmaz idim. Ə.Haqver-diyev. Maya zəhərləndi, qaşqabaq və kədər əslən ona yaraşmadığından üzünün dumanı artdı. M.İbrahimov.

ƏSLƏN : Turuz Dictionary

kestə. kəsdə. əbədən. küllən

ƏSLƏN : Turuz Dictionary

oğut. oğtu. (oğuq: xırda). zərrə qədər heç.
oğtu adalı yoxdu: heç bənzəri yoxdur.
oğtu sözləmə: əslən danışma, sözün edmək

ƏSLƏN : Turuz Dictionary

kestə. kəsdə. əbədən. küllən

ƏSLƏN : Turuz Dictionary

oğut. oğtu. (oğuq: xırda). zərrə qədər heç.
oğtu adalı yoxdu: heç bənzəri yoxdur.
oğtu sözləmə: əslən danışma, sözün edmək

ƏSLƏN : Azerbaijani English Dictionary

z. by origin, by birth; O əslən azərbaycanlıdır He / She is Azerbaijani by birth / by origin