Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏNMƏK

ƏSLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

sağollaşmaq. xudafizləşmək. vidalaşmaq

ƏSLƏNMƏK : Turuz Dictionary


yellənmək. yayılmaq. genişlənmək. törənmək. ürənmək. bollaşmaq. bolqaşmaq. gəvşəmək. gövşəmək.
istənmək. sevinmək. sinəvənmək. sinivənmək. yüngülləşmək. kövənmək. qıvanmaq. öğünmək. öğlənmək.
bəslənmək. qorunmaq. yoğunmaq. yoğlunmaq.
uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. qulağ asmaq, vermək. usmaq. etgilənmək. təpgilənmək. dinləmək. aldırmaq. düşünmək. düşləmək. öğrənmək. qonaylamaq. qonlamaq. qonamaq. onaylamaq. onamaq. tutunmaq. qəbullanmaq.
yumşanmaq. köndənmək. çöndənmək. yöndənmək. uysanmaq. uysalmaq. duyar başlanmaq. uzlanmaq. uslanmaq. sazlaşmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq

ƏSLƏNMƏK : Turuz Dictionary


yellənmək. yayılmaq. genişlənmək. törənmək. ürənmək. bollaşmaq. bolqaşmaq. gəvşəmək. gövşəmək.
istənmək. sevinmək. sinəvənmək. sinivənmək. yüngülləşmək. kövənmək. qıvanmaq. öğünmək. öğlənmək.
bəslənmək. qorunmaq. yoğunmaq. yoğlunmaq.
uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. qulağ asmaq, vermək. usmaq. etgilənmək. təpgilənmək. dinləmək. aldırmaq. düşünmək. düşləmək. öğrənmək. qonaylamaq. qonlamaq. qonamaq. onaylamaq. onamaq. tutunmaq. qəbullanmaq.
yumşanmaq. köndənmək. çöndənmək. yöndənmək. uysanmaq. uysalmaq. duyar başlanmaq. uzlanmaq. uslanmaq. sazlaşmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq