Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏRLƏŞMƏK

ƏSMƏRLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Qaralaşmaq, qara-
buğdayı olmaq. O gənc qadının
. günəşdən əsmərləşən gənc çöhrəsində bir bahar təra-vəti duyulurdu. İ.Əfendiyev.