Multilingual Turkish Dictionary

ӘQRİBÜĞRİ

ӘQRİBÜĞRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

әğri büğri. sιnιk sιzιk. kınqιr kıysık. әyri tokay. iyrək. kəkirsək. ziqzaq. kəkirsək. çayşık çüyşük. çaşırık düşürük. kınqιr kıysık. әyri tokay. əyrək. ziqzaq