Multilingual Turkish Dictionary

ӘRƏB MANDALI

ӘRƏB MANDALI : Az Turkish Farsi

ا.مر.زنجیرآهنی که برای قفل کردن درب از داخل به کار می‎رود