Multilingual Turkish Dictionary

ӘTƏNƏ

ӘTƏNƏ : Az Turkish Farsi

ا.صپردة گوشتی که در رحم پستانداران، نوزاد را در بر می‌گیرد و پس از تولد نوزاد می‌افتد. در گاو پس از 2 تا 6 ساعت و در گاومیش 2 تا 4 ساعت پس از تولد می‌افتد. موقعی که گاو می‌زاید، آن را از بند باز کرده و تا پایان زایمان و افتادن اتنه، پیش حیوان می‌مانند چون گاوها پس از انداختن اتنه، آن را می‌خورند و این عمل باعث کم شدن شیرشان می‌شود. جوجة پر درنیاورده. نحیف. لاغر