Multilingual Turkish Dictionary

آت اوْیناتماق

آت اوْیناتماق : تورکجه فارسجا

م.مر. هنرنمایی بر اسب. تاختن اسب. نام نوعی بازی محلی در مرند که همان بازی با اسب چوبی است