Multilingual Turkish Dictionary

آت قوه سی

آت قوه سی : تورکجه فارسجا

ا.مر.[تر.عر] نیروی اسب. اسب بخار. واحد اندازه گیری نیرو که در آمریکا و انگلیس با 746 وات برابر است. نیرویی برابر با 75 کیلوگرم متر بر ثانیه