Multilingual Turkish Dictionary

باتاق کتانی

باتاق کتانی : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیانوعی نی شبیه به گندم که در مرداب می‌روید. (Eriophorum)