Multilingual Turkish Dictionary

تاروُم

تاروُم : تورکجه تورکجه

[آد]
کین، باخ: تاریم.
تاروُم/تاریْم(اؤزل آد)
شرقی-تورکوستاندا بیر چای اوْلاراق قاراقوُم بؤلگه سیندن قایناقلانیر و یارکند شهریندن گئچه¬رک لوْبنوْر گؤلونه تؤکولور، چایین بوْیو 1800 کیلومتردیر12؛ میانادا کند آدی
تاروُم/سیردان: زنجانین 4 بخش ایندن بیری اولاراق 2 کندیستانی (تاروُم/آ-ی)، 196 کندی و ش1320 ساییملاماسیندا56000 نفر نفوسو* واردیر، بخشین مرکزی تاروُم منجیل شهری‏نین 30 ک. گوٌنئی گوٌنباتان طرفینده قرار تاپاراق نفوسو 1780 نفر و تورک قئید اوْلوبدور.
تاروُم/آشاغی¬تاروُمtarum:
تاروُم بخشی‏نین کندیستان‏ لاریندان، 85 کندی و *26000نفر نفوسو واردیر.
بؤلگه ده کند و چای آدی.
تاروُم (اوْوبَر) بؤلگه‏سینین چایلاری: چایلار قیزیل اؤزَنه تؤکولورلر:چَرزه چای (إ 18b12s)، گیلوان چای (إ17b12s)، تاروُم¬چای/آب¬بر(إb8s)، آندره(إ10b16s)، امیرآباد (إ30b7s)، پاسارچای/باسارچای (إ 24b8s)، جزلاچای (إ 6b11s)، چَمَلگه¬بَن (إ 26b7s)، اَلزین (إ 15b3s)، زاج کند چای (إ 18b10s)، سرخ آباد/ سیْرخاوا چای (إ 16b12s)، میدان چای (قاضی بولاق 34b6s)، قانقیلی چای (إ27b7s)، آولار/آب لار (إ26b9s)، سیاه رود (ماسوله 13b8s)، وَلیس (إ21b10s)، تاروُم چای (وینسر30b7s)، هزار رود (إ 23b6s)، به گانه رود (إ 8b8s)، دره وا (ازناب، 9b6s)،
تاروُم(چَوَرزه-چورزه)بؤلگه سینین کندلری
اَرَشْت *530؛ گییا/جییا *490؛ ائیی/ایچ *530؛ آرالو/علارود *220؛ ولی آباد *130، شیرمئشه *230، تازا کند *25؛ زرْنی*160؛ شَقاقی/آإ-ي¬إ/إچَوَرزه-إجیْزلا*370؛ جیْزلا *640؛ شیت *340؛ جوٌزوٌرقان؛ اَنزَر *580؛ چَوَرزه/ چَوَرزَق *730؛ کوٌلوج¬آوا *90(قوْ:کلوج¬آباد)؛ گؤوهر *560؛ کره-مالو(قوْ:کمرکوه)؛ کوٌله¬سئیران/کوٌله¬ساران *180 (قوْ:کُله سران)؛ سیْرخامئشه *410؛ وَلیس *200؛ کَسران *80؛ نییاب *45، سرخ آباد *390، قیشلاق پسیک *180، کوٌلئییم/کوٌلئیین*250(کلویم)؛
تاروُم(چورزه-درام)بؤلگه سینین کندلری
غُلام چمی؛ وزنه¬سر *170؛ تای¬دره *240(ته¬دره)؛ گیزلانداش *190 (قوْ:جَزلاندشت)؛ کالاتان*120 (قوْ:کلتان)؛ گوُمانداش *70 (قوْ:کماندشت)؛ شیرین¬سو*100؛ آغ بولاق؛ کلوبین، بندرگاه *120؛ سیاوه¬رود/سیاه وَروُد *710 تو+تات؛ نوْکیان *430؛ گؤیجان*340 (قوْ:قوُهیجان)؛ چینار؛ میناب/مین¬ائو *40؛ میرزاخانلو *120؛ قیشلاق ایستَنقاه؛ قیشلاق درگه دره، قیشلاق پاورود/پاوَرود *380؛ بالا کوه *310، وَناب؛ سیْرخاسان/سرخه سنگ، گوْووُس *80 (قوْ:گاوخُسْب)؛ بَنارود *250؛ خاسارا *210؛ قیشلاق خاسارا؛
تاروُم(مرکزی-آببر)بؤلگه سینین کندلری
قانقیلی¬چای *210؛ کؤکن *150(قوْ:کوه¬کَن) ؛ چی¬یئن؛ تاروُم/آب بَر *100؛ هارون¬آباد/آ-ی؛ عزیزآباد؛ آستاکوُل؛ هازارریْد *128 (هزار رود) ؛ باکلوُرbaklur، جمال آوا *160،
تاروُم(مرکزی-دستجرده)بؤلگه-سینین¬کندلری
دستجِرده *360؛ شیراب؛ امیرآباد *470؛ تسکین *270؛ اَلیز/ *230(اَلزین)، سوُرخ-اَززه*210(سرخه¬دیزج)؛ قازبولاغی/ *120(قاضی بولاغی)؛ موُروستانا *380؛ رَزه¬بند *350؛ باباموْرغوُز؛ جَزوه¬نه/ جَزوَنق*160؛ زاکان/ زاجْکان*1100؛ کوْیان *80؛ نُقْل¬آباد*70،شورازگه؛ وَنیسَر *520؛ دوْهونه *330 (دهنه) ؛ سانسیز *270؛ قالات *230؛ کَهْیا *220؛
تاروُم(مرکزی-گیلوان)بؤلگه¬سینین کندلری: حصار¬آباد، گیلواگیلوان *440؛ گیلانکئشه؛ محمدآباد خواجه بگلو، چوبدرچاهی،هیندی¬کندی *390؛ قارقیلی¬چَم *140؛ قَمشَک؛ چَملَه *120؛ تَشویر *400؛ زَردَه *130؛ لؤهنه *160؛ شَندیستان *90، سرداب *130، پَرچینه *100؛ سوماوَر *210 (صومعه¬بر)؛ انارستان *150؛ چَره¬زه *170؛ جئیش آباد *150؛ ولوار، پاسار *270؛ چوُقور، مامالان؛ زؤهتَرآوا *410(زِهْترآباد)؛ پرچم/پیرچم *320؛ خرّم آباد کهریز *280؛ ده بهارشاه¬نشین، ثار جدید،
تاروُم/سیردان¬بؤلگه¬سینین¬کندلری*: آغجاقیشلاق(45ک‏-گ‏د *230تو)، آغزوُج (36ک‏گ‏د *170)، آلتوُنکُش (12ک‏ق‏ب *850)، اؤردک (27ک‏د *190)، اَرگَن توٌرک (24ک‏د *120)، اَزنوُ (33ک‏د *40)، اَسبَک (75ک‏د *100)، اسماعیل آباد (21ک‏گ‏د *170)، امام (56ک-‏ق‏ب *380)، اَمَقین (4ک‏گ *710)، اَمَنْد (6ک‏د *500)، امیرآباد (21ک‏گ‏د *250)، ایل چوْپان (48ک¬‏گ‏د *180)، بابا (14ک‏ب *100)، بابالنگ (58ک‏ق‏ب *210)، بادامستان (53ک‏ب *2790)، باکْلوُر (70ک‏ق‏ب *300)، بَروَچ (26ک‏گ‏د *280)، بغلدوز (24ک‏د *60)، بوُجی (30ک‏گ‏د *400)، بوُرمانَک (24ک‏د *30)، بهاوَر (45ک‏گ‏د *190)، بِهقانه رود (40ک‏گ‏د *110)، بیاب/-بی¬آب (*45)، پاچینار (51ک‏د *120/ی‏تو)، پَجوُیه (42ک‏گ‏د *70)، پَرَنقوُر (31ک‏ب *220)، پَرَنْگین (24ک‏ب *310)، پلنگه (24ک‏گ‏د *110)، جوُجَرکان (8ک‏ب *50 نفر‏)، جوْرین ده (45ک‏ب *11نفر‏)، چال (54ک‏ق‏ب *210)، چربین (27ک‏گ‏د *50)، چَمرود (27ک‏ب *340)، چَممه (29ک‏ب *150)، چموَش گزَک/شاورن (15ک‏ق‏ب *470)، چوُبه (9ک‏ب *170)، چوْوان (9ک‏گ‏د *10 نفر‏)، چیزه (28ک‏گ‏د *560)، چیلان کَشه (21ک‏ق‏ب *340)، چیمن وزیر/ امیرآباد (31ک‏گ‏د *250)، حسن آباد (9ک‏گ *260)، حسین آباد (18ک‏گ‏د *400)، حصار (24ک‏گ‏د *660)، خان چای (56ک‏ب *200)، خانیگه (39ک‏گ‏د *50)، دَررام (77ک‏ق‏د *760)، دیزه جین (15ک‏ب *320)، رَزان (24ک‏گ *260)، رودبر (*10)، زرند (26ک‏گ *340، کلهر و چموش گزک ایلاتی نین اوْتلاغی)، زِه آباد (48ک‏گ‏د *250)، سَزَنَق (25ک‏گ‏د *590)، سفید-بولاغی (42ک‏د *90/ی‏تو)، سَنگان (18ک‏د *400)، سوُرشانی (48ک‏گ‏د *190)، سوُماق (45ک‏گ‏د *140)، سیاه پوش (22ک‏ق‏د *1280)، شاهنشین (7ک‏ق‏ب *390)، شوْلوْمبا (7ک‏ب *70)، شوُرزه گاه (ق‏ *120)، شیخلر (54ک‏گ‏د *360)، شیزَر (12ک‏ب *580)، طوُنییان (75ک‏د *350)، عابباس آباد (26ک‏گ *540)، علی آباد (30ک‏گ *510)، علی آباد زیره لو (62ک‏ب *250)، غنچه خوران (43ک‏گ‏د *160)، قارخوُن (24ک-‏گ *260)، قاسم آباد (15ک‏ق‏د *32)، قالا (64ک‏ق‏ب *300)، قالا (74ک‏د *60)، قاراتیکان (45ک‏د *200/ی‏تو)، قالالو ,(27ک‏د *120)، قیطول (18ک‏ق‏ب *120)، کَرمالیم (96ک‏ق‏ب *140)، کؤشگَوَر قاراچَم (18ک‏ق‏ب *630، غیاثوند ائلی)، کَللَج (12ک‏ق‏د *920)، کمال¬آباد (3ک‏گ‏د *50)، کمررود (15ک‏گ‏د *160)، کَنگاوَر (19ک‏گ‏د *150)، کوٌرد¬رجب (40ک-‏گ‏د *50)، گَمان (80ک‏ب *200)، گَنگه (35ک‏گ‏د *120)، گوْرخانا (17ک‏ق‏د *650)، گوٌلجه (57ک‏ب *410)، گَوَنَج (30ک‏گ‏د *330)، لار (39ک‏ق‏ب *230)، لارمحمد حسینخان (58 ک‏ق‏ب *30)، ماهین (24ک‏گ‏د *1000)، محمد ده (27ک‏گ‏د *120)، ملاعلی (84ک‏د *100)، موُغانک (18ک‏گ‏د *470)، مِیموُنَک (24ک‏ب *80)، نجف¬آباد(32ک‏گ‏د *250)، نصرآباد (56ک‏ب *50)، نصیرآباد (7ک‏گ‏د *110)، نمکین (17ک‏ق *70/ی‏تو)، نَهران (10ک‏ق‏ب *220)، نیارَک (42ک‏گ‏د *1560)، وَلیدَر (88ک‏ق‏ب *340)، ووَنگین (48ک‏گ‏د *300)، وَنوُنان (36ک‏ب *440)، هَندزَمین (18ک‏ق‏ب *60)، یحیی آباد (39ک‏ق‏ب *170)، یَمه¬قان (22ک‏گ‏د *310)، یوٌزباشی چای (82ک، نفوس *400)،