Multilingual Turkish Dictionary

تاغینی پوْزماق

تاغینی پوْزماق : تورکجه فارسجا

اص.کسی را خراب کردن. عیش کسی را به هم زدن. برنامه‎های کسی را برهم زدن