Multilingual Turkish Dictionary

تبَرّوت

تبَرّوت : تورکجه فارسجا - قشقایی

: (ع) محرّف تبرّك، مبارك شمردن، تقدّس. تبرّوت كرده (tәbәrrut kәrdә)
تبرّك كرده، مقدّس