Multilingual Turkish Dictionary

تره جه

تره جه : تورکجه فارسجا

ا.فرشی از نی که میوه را روی آن می‌گسترانند و خشک می‌کنند یا کرم ابریشم را روی آن پهن می‌کنند