Multilingual Turkish Dictionary

دارماداغین

دارماداغین : تورکجه فارسجا

پریشان
خرد و خاکشیر
محو
از بین رفته
ویران شده
به صورت درب و داغون وارد زبان فارسی شده است