Multilingual Turkish Dictionary

دایزنگی

دایزنگی : تورکجه فارسجا

دای+زنگی. کسی که اسبی با زنگی بر گردن سوار شده است
نام یکی از گویشهای زبان ترکی در هزاره ی افغانستان