Multilingual Turkish Dictionary

ساتگین

ساتگین : تورکجه فارسجا

ا.پیاله و قدح بزرگی که بدان باده نوشند. شراب