Multilingual Turkish Dictionary

صمصام

صمصام : تورکجه فارسجا - قشقایی

: نام يكي از خوانين هنرمند قشقايي در زمان قاجار كه از او آهنگي به همين نام باقي مانده است