Multilingual Turkish Dictionary

كر-كر ائدمك

كر-كر ائدمك : تورکجه فارسجا - قشقایی

رسمي است كه هر وقت بخواهند براي اوّلين بار به كودك شيرخواره غذا بدهند، ابتدا مقداري از آن غذا را اطراف دهان كودك مي‌كشند تا با بوي آن غذا آشنا شود و بعداً غذاهايي را كه به او مي‌خورانند، عادت كند و مريض نشود