Multilingual Turkish Dictionary

كور-كور

كور-كور : تورکجه فارسجا - قشقایی

(2)
نوعي قفس يا آشيانة مرغ كه از شاخ و برگ درختان درست شده باشد