Multilingual Turkish Dictionary

كوپّور

كوپّور : تورکجه فارسجا - قشقایی

(1)
ظرف قند، قندان، كيسه‌اي كه در آن قند گذارند