Multilingual Turkish Dictionary

کمشیک

کمشیک : تورکجه فارسجا

ص.شخصی که دندان بالای او بر دندان زیرین سوار باشد یا از دهانش برآمده و نمودار باشد