Multilingual Turkish Dictionary

3G

3G : English Turkish

"Third Generation (Üçüncü Nesil)", Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin, üçüncü nesil mobil iletişim teknolojisi tanımı