Multilingual Turkish Dictionary

AÇ KALMAK

AÇ KALMAK : Turkish Turkish

karnını doyuramamak

AÇ KALMAK : Turkish Turkish

yoksulluğa düşmek

AÇ KALMAK : Turkish English

v. be starved, go hungry

AÇ KALMAK : Turkish German

Hungrigbleiben

AÇ KALMAK : Turkish French

"endurer la faim; être sans pain"