Multilingual Turkish Dictionary

AAH

AAH : English Turkish

interj. ah, çeşitli duyguları ifade etmek için kullanılan kelime (keyif, rahatlama, süpriz veya küçümseme)