Multilingual Turkish Dictionary

ABİDLƏŞMƏK

ABİDLƏŞMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to become* a worshipper / devotee

ABİDLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. din. Abid olmaq, daima ibadetle meşğul olmaq, zahidleşmek, zahid heyatı keçirmek.