Multilingual Turkish Dictionary

AB-HAVA

AB-HAVA : Azerbaijani English Dictionary

i. climate; yumşaq ab-hava mild climate; sağlam ab-hava healthy climate

AB-HAVA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ABU HAVA is. [fars. ab ve ər. heva] Bir yerin, ölkenin iqlimi, tebiet (su, hava, isti-soyuqluq) cehetden veziyyeti. Firontək iddiayə düşsəm nə əcəb; çox zövqlidir abü həvası Misrin. S.Ə.Şirvani. [Şeyx Senan:] Iştə Qafqaz! Səfalı bir məva; Allah, Allah, nədir bu abü həva! H.Cavid.