Multilingual Turkish Dictionary

ABAN

ABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abanğ. bax > yapanğ.
abın. avan. alvan. bax > alban

ABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abanğ. yapanğ.
> palan. çul. yəhər.
əyər. əgər. əyə.
əgər; anlamına şərt ilgəci.
aban gəldin: əgər gəldin.
aban gedsən gedərəm, aban gəlsən gələrəm.
aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz.
gəlsə aban tərxanım: gəlirsə əgər tərxanım.
aban qolsam: istərsəm əgər.
abıtqan. abid. zahid. mürtaz. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.
özün oraya salmayan. xuddar.
aban kimsə, yavuz qalmaz.
abın. avan. ulu. yüksək. ali. 1 abağan. gizləyən. örtən: aban tanrım. gizli olan. örtük qalan. sonu bucağı bəlli olmayan allah

ABAN : Turuz Dictionary

abanğ.
əgər.
gəlsəz aban tez gəlin.
aban sən barsan: əgər sən gedsən.
aban çaban (əgər məgər) iş olmaz, su gəlməsə nol dolmaz.
abıtqan. abid. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.
aman. (# yaman: kötü. pis. yoz). (istənilməzdən, gözlənilməzdən, yamandan yan, qıraqlıq).(yapın. ortülü. qorulu. duraqlı. dinc.). qoruq. himayə.
allah amanında:
allah abanında.
aman vermək: dinc (macal) vermək

ABAN : Turuz Dictionary

-aban ol: take care. özün gözlə

ABAN : Turuz Dictionary

xuxan. (uşaq dilində).
aban gəldi=xuxan gəldi

ABAN : Turuz Dictionary

abanğ.
əgər.
gəlsəz aban tez gəlin.
aban sən barsan: əgər sən gedsən.
aban çaban (əgər məgər) iş olmaz, su gəlməsə nol dolmaz.
abıtqan. abid. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.
aman. (# yaman: kötü. pis. yoz). (istənilməzdən, gözlənilməzdən, yamandan yan, qıraqlıq).(yapın. ortülü. qorulu. duraqlı. dinc.). qoruq. himayə.
allah amanında:
allah abanında.
aman vermək: dinc (macal) vermək

ABAN : Turuz Dictionary

-aban ol: take care. özün gözlə

ABAN : Turuz Dictionary

xuxan. (uşaq dilində).
aban gəldi=xuxan gəldi