Multilingual Turkish Dictionary

ABANAMAQ

ABANAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abalamaq. (birinci səssiz düşərək qapanmaq. yapanmaq).
üstünü örtmək. çullanmaq. üstünə əğilmək. üstünə qalxmaq. qollarını açaraq bütün gövdəsylə dayanmaq.
üstünə sarqmaq. şişmək. qabarmaq.
şaşιlι durmaq. asιlι durmaq.
yüklənmək